Steunuren

Elke dinsdagmiddag is een lesuur gepland waar alle leerlingen ondersteuning kunnen krijgen voor een vak. Dit noemen we een steunles. Je wordt door je mentor aangemeld voor steunlessen als je resultaten voor een bepaald vak (of meerdere vakken) matig of slecht zijn. Maar ook als je een onderdeel van de lesstof niet goed snapt of wanneer je achter loopt bij een vak. De docenten maken dan een plan en spreken met jou af wat je gaat doen bij de steunlessen. Lukt het weer zonder steunlessen? Dan bespreken we samen wanneer voor jou de steunlessen niet meer nodig zijn.
Ben je aangemeld voor een steunles, dan verwachten we wel dat je er bent.
Ook is er een steunles mogelijk om je studievaardigheden (leren plannen en organiseren) te oefenen en te verbeteren.