Schooltijden

Les Tijd
1e uur 08.25-09.15
2e uur 09.15-10.05
Pauze
3e uur 10.20-11.10
4e uur 11.10-12.00
Pauze
5e uur 12.20-13.10
6e uur 13.10-14.00
Pauze
7e uur 14.15-15.05
8e uur 15.05-15.55

Ziek en/of afwezig

Indien een leerling door bijvoorbeeld ziekte verhinderd is de school te bezoeken, dan moet dit dezelfde dag (tussen 7.30 uur en 8.30 uur) door de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch worden doorgegeven. Wanneer de leerling weer op school komt, dan meldt de leerling zich bij de conciërge weer beter.

Op tijd beginnen

We beginnen graag op tijd met de les. Je zorgt er dus voor dat je op tijd bij je klaslokaal bent en dat je alle spullen bij je hebt die nodig zijn voor de les. Kom je een keer te laat, dan meld je je bij de conciërge. Te laat komen wordt dan genoteerd in magister. Dit doen we ook bij de lessen op de dag.
Kom je vaak te laat, dan zullen we met jou kijken hoe dat komt en wat jij kunt doen om wel op tijd te komen.

Te laat

Om 8.20 uur gaat de 1e bel. Bij het 2e belsignaal om 8.25 uur moet je in de klas zijn. Vervolgens gaat aan het eind van elke les en aan het einde van elke pauze een belsignaal. Bij leswisseling en na een pauze ga je rechtstreeks naar het lokaal waar je moet zijn. Kom je te laat, dan moet je een te laat briefje halen bij de conciërge.

Een leerling die 3 keer te laat komt, moet zich de volgende dag om 8.00 uur melden of een uur corvee doen. Na meerdere overtredingen volgt een vierkant rooster.