De profielen voor alle niveaus

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen les in de vakroute Mens&Dienstverlening en de vakroute Techniek. In de loop van leerjaar 1 mogen de leerlingen al kiezen tussen deze twee vakroutes. 

Het maakt dus niet uit of je een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) doet, een kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), de theoretische leerweg (tl) of de havo-route.

In leerjaar 3 kiezen alle leerlingen een profiel.

Als je de vakroute Mens & Dienstverlenen volgt, dan wordt je profiel:

  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Als je de vakroute Techniek volgt, dan kun je kiezen uit drie profielen:

  • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Ook kiezen de leerlingen allemaal een keuzevak in leerjaar 2. Met dit keuzevak maak je je eigen opleiding nóg meer op maat.
Onze bbl en kbl-leerlingen gaan in leerjaar3 verder met hun profielvak en zij doen eind leerjaar 3 daar al examen in. Ook volgen deze leerlingen nog 3 keuzevakken. In leerjaar 4 wordt het Centraal Schriftelijk examen gedaan.

Vakcollege Maarsbergen heeft een sterke mavo- en havo opleiding. Bijzonder bij ons is dat je zowel op mavo- en havo niveau kennismaakt met onze praktische vakken. In leerjaar 1 en 2 bij de vakroutes en de profielen, maar in de leerjaren daarna in de Vakmavo en Vakhavo. Naast je theorievakken krijg je dus altijd praktische lessen. Onze mavo- en havo leerlingen zitten niet alleen in de boeken, maar ze doen ook ervaring op in een keuzeprofiel. Zo krijg je het beste van beide werelden.