Medezeggenschap

De scholengroep waartoe Vakcollege Maarsbergen behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Deze ouders zitten in onze MR:

Evelien Valkenburg (moeder)

Suzanne Sondervan (moeder)

Deze personeelsleden zitten in onze MR:

Albert Willem Bennen (voorzitter)

Ton Vahlkamp (vicevoorzitter)

Rita van Valkengoed- van de Burg

Carmen Huisman (secretaris)

Leerlingenstatuut NUOVO 2020-2021

Klik hier voor de laatste notulen MR en Directie

Klik op het plaatje van NOUVO om het leerlingenstatuut te bekijken.